Digitala utbildningar för
Samhällsbyggnadssektorn
RÄTT VERKTYG FÖR ATT TA ITU MED REGELVERK OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER INOM BYGG, ARKITEKT- OCH INGENJÖRSVERKSAMHET


DIGITAL UTBILDNING I ABK 09 INNEHÅLL & UTFORMNING


BQUALIFIED ÖPPNAR DÖRRAR FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN


VILL DU VETA MER OM OSS PÅ BQ?


ABK 09 FÖR ARKITEKTER OCH TEKNIKKONSULTER


UTBILDNINGEN ABK 09 ÄR KVALITETSGRANSKAD OCH GODKÄND AV SVERIGES ARKITEKTER.
Är du medlem i Sveriges Arkitekter? Läs mer här...

UTBILDNINGEN ABK 09 ÄR REKOMMENDERAD AV BRANSCHORGANISATIONEN INNOVATIONSFÖRETAGEN.
Är du medlem i Innovationsföretagen? Läs mer här...


SÅ HÄR LÄTT BESTÄLLER DU VÅR ABK 09 UTBILDNING


Företagsadress: Sveavägen 9
Hitechbuilding PL 17
111 57 Stockholm

Org.nr: 559202-2544
KONTAKTA OSS
Copyright © 2019 BQualifed Education Sweden AB