Konkurs i pågående entreprenad

En praktisk handledning