Om oss

Den ökade komplexiteten i dagens samhällsbyggnadsprojekt ställer allt högre krav på kompetens och affärsmässighet hos alla inblandade aktörer men det kan vara en utmaning att lyckas kombinera medarbetares utbildningsbehov med bolagens lönsamhets- och hållbarhetsmål. Till detta kommer en ökad konkurrens om uppdrag för offentlig sektor, som allt oftare uppställer krav på att det till anbudet ska bifogas olika typer av kompetensintyg från externa utbildningsleverantörer. För att möta dessa krav, och i syfte att bidra till ökad kompetens och affärsmässighet på bred front inom hela samhällsbyggnadssektorn, har BQualified valt att uteslutande tillhandahålla högkvalitativa digitala utbildningar online.