BQualified lanserar en ny digital utbildning

Första kvartalet i 2023 försattes 253 stycken bolag inom samhällsbyggnadssektorn i konkurs. Påverkan på ett byggprojekt kan bli betydande när en entreprenör försätts i konkurs.

I anledning av det lanserar därför BQualified i april 2023 en högaktuell utbildning för dig som är beställare av entreprenader (eller underentreprenader) och som vill lära dig hur du bör agera om en anlitad entreprenör eller underentreprenör går i konkurs under ett pågående projekt. Utbildningen fungerar som en praktisk handledning och hjälper dig som beställare att tillvarata dina intressen och minimera påverkan på projektet.

Frågor som du får svar på är bland annat:

  • Vilka måste kontaktas och hur ska det göras?
  • När kan beställaren vara berättigad till ersättning för kostnader för färdigställande av entreprenaden?
  • Vad gäller för ianspråktagande av säkerheter och under vilka förutsättningar kan hävning av entreprenaden aktualiseras?
  • Vad gäller egentligen när det kommer till material som konkursentreprenören har köpt in och placerat på entreprenadområdet?

Utbildningen är som vanligt digital och interaktiv och finns tillgänglig dygnet runt online. Dessutom fungerar den lika bra på dator, platta och mobil. Dessutom får du en konkursförvaltares kloka råd och tankar i ett antal filmer och självklart ingår också malltexter för olika situationer och en checklista. Du hittar utbildningen Konkurs i pågående entreprenad – en praktisk handledning under Utbildningar i huvudmenyn.