Frukostseminarium på temat konkurs i pågående projekt

Att byggandet har bromsat in har väl knappast undgått någon? Många arkitektkontor och byggbolag har dessutom nödgats varsla medarbetare de senaste månaderna. Branschen i stort står uppenbart inför stora utmaningar även framöver, vilket inte minst statistiken över konkurser i byggbranschen vittnar om. Under perioden 1 januari till 13 augusti 2023 gick 865 stycken bolag i byggbranschen i konkurs. Det är en ökning med 31,3 procent jämfört med samma period år 2022.

En konkurs i ett pågående byggprojekt medför, utöver störningar i den pågående produktionen, ofta även behov av att hantera frågor av såväl juridisk som praktisk karaktär. Den 8 november 2023 arrangerar BQualified ett frukostseminarium i syfte att ge dig som är konsult, entreprenör eller byggherre en inblick i vad som gäller när en konkurs inträffar i ett projekt där något av standardavtalen AB 04, ABT 06 eller ABK 09 gäller. Efter seminariet kommer det att ges möjlighet att ställa frågor till konkursförvaltaren Dan Bengtsson, verksam vid Advokatfirman Carler, och advokaterna Eleonore Gustafsson och Rebecca Gulding, båda verksamma vid advokatbyrån Different Advokat och specialiserade inom entreprenadjuridik respektive konsulträtt.

Seminariet är kostnadsfritt och hålls i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 6 november 2023 men antalet platser är begränsat och principen ”först till kvarn” tillämpas. Seminariet arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.