Frukostseminarium på temat konkurs i pågående projekt

Att byggandet har bromsat in har väl knappast undgått någon?

BQualified lanserar en ny digital utbildning

Första kvartalet i 2023 försattes 253 stycken bolag inom samhällsbyggnadssektorn i konkurs.